Czym są instalacje HVAC?

Czym są instalacje HVAC?

HVAC to system nieodzowny w każdym obiekcie budowlanym. Pełni on wiele istotnych funkcji, o których przeczytacie poniżej.

HVAC a COWiG

HVAC to skrót obcojęzyczny, jego polskim odpowiednikiem jest COWiG – Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo. Zespół tych czterech elementów jest nader istotny w każdym profesjonalnie zaprojektowanym budynku, niezależnie od tego, czy jest on przeznaczony na użytek mieszkaniowy czy na jakikolwiek inny. HVAC odpowiada za takie parametry powietrza jak: ciepło, wilgotność oraz prędkość jego przepływu lub krotność jego wymiany. Te czynniki mają niebagatelny wpływ na jakość wdychanego powietrza oraz na samopoczucie osób znajdujących się w budynku.

 

Ogrzewanie

Cechą charakterystyczną naszego klimatu jest naprzemienność znacznie różniących się od siebie pod wieloma względami pór roku. Dlatego też ogrzewanie powinno być na tyle elastyczne i wydajne, by reagowało na zmiany atmosferyczne, które pociągają za sobą skoki lub spadki temperatury.

 

Wentylacja

Bardzo ważnym elementem systemu HVAC jest również wentylacja. Służy ona zapewnieniu pomieszczeniom w budynku odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Wentylacja sprawia, że powietrze, które wdychamy, staje się czystsze, wole od nadmiaru szkodliwych związków chemicznych (zwłaszcza pary wodnej oraz dwutlenku węgla); dostarcza także tlen.

 

Klimatyzacja

Dzięki klimatyzacji jesteśmy w stanie zadbać o optymalną temperaturę w pomieszczeniu. Nowoczesne urządzenia klimatyzacyjne są mechanizmami niezwykle zaawansowanymi, reagującymi na najmniejsze nawet zmiany atmosferyczne. Zapewniają w budynku chłodną i przyjemną temperaturę w razie upału na zewnątrz.

 

Montaż instalacji HVAC nie jest prostym zadaniem, dlatego najlepiej zdać się na pomoc profesjonalnych firm, które zajmują się tym zawodowo. Korzystając z usług wykwalifikowanych specjalistów, zyskujemy pewność, że wszystkie wymienione powyżej elementy systemu będą działały sprawnie i bez zarzutu. Przedsiębiorstwa świadczące usługi związane z montażem systemów HVAC gwarantują najnowsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązania konstrukcyjne, dzięki którym eksploatacja budynku nie jest tak kosztowna jak w przypadku systemów wykonanych w sposób nieprofesjonalny.