Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?

Ubezpieczenia mieszkaniowe cieszą się wśród Polaków coraz większą popularnością. O ile kilka lat temu tego typu polisą było objętych około 50% nieruchomości w Polsce, teraz jest to już około 80%.

 

To pozytywne dane, które pokazują, że nie tylko posiadamy coraz więcej, ale też bardziej odpowiedzialnie podchodzimy do zarządzania swoim majątkiem. Dotyczy to zresztą nie tylko kupowania ubezpieczeń. Z badań wynika, że ponad 75% ankietowanych opuszczając dom na dłuższy czas, taki jak ferie czy święta – pozostawia go pod opieką rodziny lub znajomych (najczęściej sąsiadów). Ponad 60% badanych zamyka okna w całej nieruchomości. Co ciekawe, również wiele osób, bo ponad 50%, odłącza urządzenia od prądu w obawie przed przepięciami. Nieco mniej ankietowanych, ale w dalszym ciągu całkiem sporo, bo około 40%, zakręca zawory wody. W naszych zachowaniach widoczna jest zatem duża dbałość o domy i mieszkania.

Choć posiadamy polisy, nie zawsze rozumiemy jednak, przed czym nas chronią. Brak wiedzy ubezpieczeniowej występuje nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W krajach wysokorozwiniętych tylko nieco połowa ankietowanych (52%) zdaje sobie sprawę z tego, na czym polega OC mieszkaniowe. Co ciekawe, kobiety posiadają większą wiedzę na ten temat niż mężczyźni – 55% kobiet potrafi wyjaśnić, na czym polega tego typu ochrona, w porównaniu z 49% mężczyzn. Jak się okazuje, im jesteśmy młodsi, tym mniej wiemy na temat ubezpieczeń. Osoby w wieku od 25 do 34 lat rzadziej wiedzą, co obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w porównaniu ze starszymi właścicielami domów. W przypadku innych ubezpieczeń mieszkaniowych, takich jak np. ubezpieczenie ruchomości, murów czy elementów stałych – nie jest dużo lepiej. Aż 12% respondentów przyznało w badaniach, że nie ma pojęcia, czym jest ubezpieczenie murów, czym elementów stałych, natomiast wiedza ponad 50% badanych na ten temat jest tylko cząstkowa lub błędna. Właściciele domów i mieszkań mylą się również w kwestii tzw. sumy ubezpieczenia i to niezależnie od typu ubezpieczenia.

Nie dziwi więc fakt, że właściciele nieruchomości w znakomitej większości nie sprawdzają warunków oraz cen ubezpieczeń mieszkaniowych przed zakupem polisy. Badanie wykazało, że tylko 1/3 właścicieli domów porównuje stawki ubezpieczeń mieszkaniowych za każdym razem, gdy ich polisa ma zostać przedłużona. Natomiast blisko 40% procent porównuje ceny co dwa lub trzy lata. Wyniki te pokazują, że wielu właścicieli domów może znacznie przepłacać za ubezpieczenie. Szczególnie że koszty ubezpieczenia mieszkania mogą zmieniać się dosyć dynamicznie z roku na rok. Dlatego zanim zdecydujemy się na przedłużenie polisy, dobrym pomysłem jest porównanie co najmniej kilku ofert. W ten sposób zyskamy pewność, że otrzymujemy najlepszą ofertę. Oczywiście równocześnie należy sprawdzić, czy zakres polisy skutecznie ochroni nasz majątek w sytuacji, gdy dojdzie do nieprzewidzianych zdarzeń.

 

Jak ubezpieczyć mieszkanie?

Pomimo zróżnicowania ofert ubezpieczenie domu nie jest tak trudnym zadaniem, jak by się wydawało. Tego typu polisę oferuje wiele zakładów, np. TU Europa. Wybierając ubezpieczenie, należy mieć na względzie kilka kluczowych elementów. Przede wszystkim należy pamiętać o celu ubezpieczenia mieszkaniowego. Co do zasady jest to polisa, której celem jest zabezpieczenie naszego domu lub mieszkania oraz znajdujących się w nim ruchomości przed utratą wskutek kradzieży lub uszkodzenia w wyniku określonych zdarzeń losowych. Zdarzenia losowe to np. zalanie, coraz częstszy w Polsce huragan, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, grad czy nawet uderzenie statku powietrznego. Standardowo polisa obejmuje trzy wyodrębnione kategorie mienia, czyli mury, elementy stałe i rzeczy ruchome, zwane także ruchomościami domowymi. Mury wraz z elementami stałymi związane są przede wszystkim z ryzykiem uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku powodzi, gradobicia, huraganu czy deszczu nawalnego. Z kolei ruchomości narażone są ponadto na utratę w następstwie dewastacji, rabunku czy kradzieży z włamaniem.

Odrębną kategorię stanowi OC w życiu prywatnym, które bardzo często oferowane jest przez zakłady ubezpieczeń w pakiecie z ubezpieczeniem mieszkaniowym. Tego typu polisa zapewnia ochronę związaną z odpowiedzialnością za szkody, które przypadkowo wyrządzimy my sami osobom trzecim. Chodzi tu o takie przypadki jak np. uszkodzenie czyjegoś samochodu podczas jazdy na rowerze. Polisa obejmuje również szkody, które wyrządzą nasze dzieci lub zwierzęta. Co ciekawe, na rynku dostępne są polisy, które zapewniają ochronę w przypadku szkód spowodowanych przez pomoc domową lub opiekunkę do dzieci. Ubezpieczenie działa na terenie Polski, ale też za granicą. W okresie ferii to szczególnie ważna informacja dla osób uprawiających sporty – polisa ta może bowiem być nam pomocna, jeżeli przez nieuwagę wyrządzimy komuś szkodę podczas amatorskiej jazdy na nartach.