Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Przedstawiamy najważniejsze kwestie prawne i formalności, jakich musimy dopełnić w związku z postawieniem budynku mieszkalnego.

Budowa budowie nierówna, ale przepisy ogólne dotyczą wszystkich bez wyjątku. W pierwszej kolejności, starając się o pozwolenie na budowę domu, musimy przedstawić odpowiednio:

  • projekt budowlany domu,
  • decyzję ustalającą warunki zabudowy przestrzeni według planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
  • zaświadczenie prawne o własności gruntu lub prawie możliwości budowania na danym gruncie.

Tak więc, po pierwsze, musimy złożyć oświadczenie o możliwości podłączenia mediów i odpowiednich sieci. Takie oświadczenie, które powinien zawierać projekt budowlany, otrzymamy we właściwej dla naszej budowy jednostce organizacyjnej.

Przed zawarciem umowy notarialnej kupna działki warto sprawdzić, czy dany teren ma plan zagospodarowania przestrzennego, który umożliwia w ogóle budowę domu. Ponadto należy koniecznie dowiedzieć się, czy teren ma dostęp do mediów i drogi publicznej.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni, musimy udać się do prezydenta miasta, burmistrza lub wójta po decyzję o warunkach zabudowy. Kolejnym krokiem na drodze do budowy naszego domu jest wynajęcie uprawnionego geodety, który przygotuje mapy projektowe, oraz konsultacja z gestorami mediów. Z kompletem dokumentów udajemy się do starostwa i czekamy na decyzję.

Jeśli chodzi o koszty związane z budową domu mieszkalnego, jesteśmy zwolnieni z opłat skarbowych. Jedyne koszty dotyczą sporządzenia projektu i samej budowy.

Czekając na decyzję o warunkach zabudowy oraz na pozwolenia na budowę musimy uzbroić się w cierpliwość, gdyż nieraz trwa to dość długo.

Trzeba pamiętać, że bez omówionych tutaj pozwoleń rozpoczęcie prac budowlanych jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 2 lat, ograniczeniem wolności lub grzywną.