Jak wynająć mieszkanie spółdzielcze?

Jak wynająć mieszkanie spółdzielcze?

Zarówno bycie właścicielem mieszkania spółdzielczego, jak i jego lokatorem nie wymaga uzyskania zgody spółdzielni mieszkaniowej w przypadku chęci wynajmowania lokalu. Inaczej ma się to w sytuacji, gdy wynajem lokalu będzie się wiązał ze zmianą sposobu korzystania z niego.

Zawierając umowę ze spółdzielnią, ta zobowiązuje się oddać lokal do użytkowania na czas nieokreślony. Należy wnieść wkład mieszkaniowy oraz regulować opłaty, o których mowa w statucie spółdzielni mieszkaniowej. Wysokość wkładu jest równa różnicy kosztów budowlanych i sumie pomocy, jaką otrzymała spółdzielnia ze środków publicznych. Prawo lokatorskie spółdzielcze nie jest dziedziczne oraz nie podlega egzekucji. Czy mając już prawo do mieszkania spółdzielczego możemy je wynająć osobie trzeciej?

Chcąc wynająć mieszkanie spółdzielcze osobie trzeciej nie potrzebujemy na to zgody spółdzielni, a nawet o tym fakcie nie mamy obowiązku informować. Inaczej dzieje się w sytuacji zaistnienia zmiany formy korzystania z lokalu, a więc na przykład w celach użytkowych.

Zgoda spółdzielni jest wymagana, gdy mieszkanie wynajmiemy osobie trzeciej w celu usługowym. Warto podkreślić, że zawiązana umowa wynajmu lokalu wygasa z datą wygaśnięcia uprawnienia do korzystania z lokalu spółdzielczego. W przypadku, gdy wzrosną koszty użytkowania lokalu względem spółdzielni, mamy obowiązek powiadomienia pisemnego spółdzielni o tym fakcie.

Mając spółdzielcze własnościowe prawo, lokal możemy użyczyć osobie trzeciej nieoodpłatnie w zamian za opiekę nad chorą osobą lub opiekę nad mieszkaniem podczas naszej nieobecności. Mamy obowiązek wtedy sporządzić i podpisać odpowiednią umowę, ale nie mamy obowiązku informować o tym spółdzielni.