Jak znaleźć dobrego geodetę?

Jak znaleźć dobrego geodetę?

Wbrew pozorom praca geodety nie ogranicza się jedynie do wyznaczenia granic na terenie działki. Kontakt z fachowcem jest niezbędny na wszystkich etapach budowy aż do jej sfinalizowania, dlatego warto poświęcić czas na wybór dobrego geodety.

Kiedy potrzebny jest geodeta?

  1. Na wstępnym etapie projektu. Konsultacje z geodetą powinny się odbyć jeszcze przed wkroczeniem na teren budowy architekta. Geodeta musi wytyczyć granice działki, a następnie wykonać mapę uwzględniającą ułożenie sąsiednich budynków. To ważny moment – fachowiec musi opisać wszystkie stojące wokół budynki, uwzględniając ich przeznaczenie; musi też zwrócić uwagę na ułożenie domu i dostęp do kanalizacji. Dopiero wtedy, gdy mapa zostaje potwierdzona, można przejść do kolejnych etapów realizacji projektu.
     
  2. Po wydaniu pozwolenia na budowę domu. Na tym etapie należy przeprowadzić geodezyjne wytyczenie budynku. Inaczej mówiąc, trzeba zaprojektować ustawienie domu na działce tak, żeby dopasować go do sąsiednich budynków i posiadanej ziemi. Fachowiec przedstawi wszystkie wytyczne na mapie w skali 1:500. Zapis współrzędnych przyda się później między innymi architektom. Geodeta zamontuje tzw. „znaki geodezyjne”, na podstawie których wyznacza się osie budynku. Na tym etapie zaznacza się też repery, czyli znaki o określonej wysokości, które w przyszłości mogą służyć jako punkty odniesienia dla budowy domu. Wyróżnia się trzy typy reperów: podziemne, naziemne i ścienne.
     
  3. Po zakończeniu budowy. Na tym etapie geodeta musi przeprowadzić tzw. inwentaryzację powykonawczą, a więc sprawdzić, czy zaprojektowany budynek jest zgodny z wcześniej zaprojektowanymi wytycznymi. Powinien też przedstawić całą dokumentację geodezyjno-kartograficzną, która później zostanie złożona do najbliższego wydziału geodezyjnego.
     
  4. Gdy trzeba podzielić działki lub wznowić podział działek. Czasem podział działek może trwać nawet kilka miesięcy, ale dzieje się tak nie bez powodu. Geodeta musi brać pod uwagę przepisy prawne, umieszczenie znaków granicznych w terenie oraz… zgodę osób zamieszkujących sąsiednie budynki. Warto utrzymywać dobre relacje z sąsiadami, żeby później nie było problemów – przez nie podział działki może się przedłużyć o kolejne kilka miesięcy, a nawet lat. Podział gruntu to skomplikowany proces; trzeba też uwzględnić drogi dojazdowe do każdego kawałka ziemi. Należy pamiętać o tym, że sam podział działki nie sprawia, że automatycznie zmieniają się jej właściciele – dopiero akt notarialny stwierdzający przekazanie ziemi innej osobie potwierdza fakt nabycia gruntu. Bezpośrednio po podziale działka należy do tej samej osoby, do której należała przed podziałem.

 

Po czym poznać dobrego geodetę?

Odpowiedź jest krótka: po uprawnieniach, doświadczeniu i terminach realizacji zleceń.

a) Po uprawnieniach

Aby ktoś mógł zostać geodetą, musi zdać egzaminy państwowe. Obecnie istnieje siedem różnych uprawnień geodezyjnych:

1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne,

2. rozgraniczanie i podziały gruntów oraz sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

3. geodezyjne pomiary podstawowe,

4. geodezyjna obsługa inwestycji,

5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych,

6. redakcja map,

7. fotogrametria i teledetekcja.

Łukasz Konstanty, geodeta z Żywca, radzi, aby wybierając firmę geodezyjną, zwrócić uwagę na to, jakie uprawnienia posiadają geodeci. Po standardowym egzaminie państwowym fachowiec posiada uprawnienia wymienione w punkcie 1 i 2. Pozostałe może dorobić dzięki kursom specjalistycznym. Liczy się także doświadczenie i tzw. trudne tematy, które zostały wykonane przez daną firmę geodezyjną.

b) Po doświadczeniu

Dobry specjalista może pochwalić się wieloma referencjami. Geodeta współpracuje m.in. przy opracowywaniu map analogowych i cyfrowych, przy budowie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, przy  badaniach pionowości słupów, wież GSM i kominów. Warto pamiętać o tym, że doświadczenie danego geodety powinno być dla nas znacznie istotniejsze niż cena za usługę. Z niższymi kosztami często idzie w parze niższa jakość, a bez podstaw geodezyjnych żadna budowa nie będzie mogła ruszyć, niezależnie od tego, czy mówimy o budowie domu, biurowca czy basenu. Warto poprosić firmę o pokazanie referencji przed podpisaniem umowy. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że inni także chętnie korzystają z usług danego przedsiębiorstwa, co dowodzi, że pracują w nim osoby z dużym doświadczeniem, które potrafią poradzić sobie z różnymi sytuacjami (także z zawirowaniami prawnymi).

c) Terminy

Żaden dobry geodeta nie wykona zlecenia „na już”. Choć często zależy nam na możliwie jak najkrótszych terminach, to jednak wytyczanie granic i ustawianie budynków względem sąsiednich działek nie jest procesem, który rozpocznie i zakończy się tego samego dnia. Warto też pamiętać o tym, że nie na wszystko geodeta ma wpływ. Przykładowo, jeśli mimo zaznaczenia znaków granicznych przez fachowca sąsiad nie wyrazi zgody na postawienie ogrodzenia wzdłuż działek, jedyne, co możemy zrobić, to zamontować płot na naszej działce tak, by nie wchodził on na posesję gruntu sąsiadującego.

 

Tekst pt. "Jak znaleźć dobrego geodetę?" napisany został dzięki uprzejmości geodety mgr. inż. Łukasza Konstantego z firmy geodezyjnej z Żywca.

Autor: Robert Mazurczyk solvet.pl