Mieszkania na wyciągnięcie ręki

Mieszkania na wyciągnięcie ręki

Raport skonstruowany przez analityków Narodowego Banku Polskiego wskazuje, że mieszkania na rodzimym rynku nieruchomości stają się coraz bardziej dostępne dla potencjalnych kupujących.

Zmiany na rynku mieszkaniowym

NBP pokazuje, że średnia dostępność mieszkania w 7 największych miastach w Polsce wzrosła z poziomu 0,49 m kw. przed pięciu laty do poziomu 0,83 m kw. w chwili obecnej. Dostępność mieszkań mierzona jest w metrach kwadratowych za przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Dodatkowo, NBP stosuje przeciętną cenę transakcyjną z rynku pierwotnego - 40 proc. oraz rynku wtórnego - 60 proc.

Spowodowane jest to przede wszystkim ustabilizowaniem cen na rynku i deflacją, a także rosnącymi nominalnymi wynagrodzeniami konsumentów. Nawet dodatkowy wymóg - 10 proc. wkładu władnego, jaki został wprowadzony w polskich bankach na mocy rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego, nie spowodowało, że dostępność mieszkań dla potencjalnych kupujących zmalała.

Sytuacja w branży

Eksperci zwracają uwagę, że przybywa mieszkań w trakcie budowy, na rynku pierwotnym. Na koniec 2014 roku było ich o ponad 20 tys. więcej niż w 2013 roku. Równocześnie rośnie liczba osób interesujących się ich zakupem, o czym świadczy zmniejszenie się w ostatnim kwartale 2014 roku zapasu niesprzedanych mieszkań.

Inwestycje mieszkaniowe

Kupujący inwestują nie tylko w mieszkania na własne potrzeby, ale również w mieszkania na wynajem. Opłacalność tego rodzaju działań w ocenie analityków banku centralnego jest tak wysoka, jak w czasach przed hipotecznym boomem na rynku. Rentowność inwestycji polegających na zakupie mieszkania na wynajem była w krótkim terminie wyższa niż w przypadku zainwestowania tej samej puli środków finansowych w 10-letnie obligacje skarbowe czy depozyty bankowe, które są coraz niżej oprocentowane z uwagi na obniżenie do rekordowego poziomu głównych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Mieszkania na wynajem mogą być finansowane z kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez nabywców na ten cel, bowiem czynsz najmu pozwala na finansowanie kosztów kredytowych przychodami z najmu.