Na co zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania od dewelopera?

Na co zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania od dewelopera?

Odbiór mieszkania od dewelopera powinien być dociekliwy i staranny - tylko w ten sposób możemy wychwycić wszelkie nieprawidłowości.

Mieszkania są dostatecznie drogie, żeby móc przy ich odbiorze grymasić - oczywiście wtedy, kiedy jest to uzasadnione. Odbiór mieszkania polega na tak zwanym odbiorze technicznym i odbiorze samego lokalu. Jeśli chodzi o odbiór techniczny, to ponieważ wymaga on minimum wiedzy z dziedziny budownictwa, nie od rzeczy będzie zatrudnienie fachowca, który pomoże nam ocenić rzeczywisty stan lokum. Jeżeli odbieramy mieszkanie osobiście, warto to robić w ciągu dnia, wtedy bowiem potencjalne fuszerki czy niedoróbki będą lepiej widoczne.

W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić, czy mieszkanie pod względem jakości odpowiada planowi i jest zgodne z umową. Chodzi o takie elementy, jak użyte do wykończenia materiały, na przykład rodzaj glazury czy parapetów, następnie urządzenia wodno-kanalizacyjne, gniazdka elektryczne i punkty świetlne (ilość i rozmieszczenie), rodzaj okien i drzwi wewnętrznych i sposób ich zainstalowania.

Fachowiec lub odpowiednie przyrządy przydadzą się zwłaszcza do sprawdzenia kątów prostych, trzymania pionu w przypadku ścian i poziomu, jeśli chodzi o podłogę, połączeń ścian, usytuowania otworów drzwiowych. Wszystkie te, zdawałoby się, drugorzędne sprawy mogą podczas eksploatacji stanowić dokuczliwe utrudnienie, chociażby wtedy, gdy okaże się na przykład, że niezgodne z pierwotnym planem umiejscowienie drzwi uniemożliwia postawienie mebla tak, jak planowaliśmy, a nietrzymająca pionu ściana powoduje odpadanie płytek.