Podatek od sprzedaży nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż mieszkania lub domu wiąże się z przychodem, od którego trzeba odprowadzić podatek. Ale czy obowiązuje to w każdej sytuacji?

Otóż nie zawsze jesteśmy zobowiązani do zapłacenia podatku od sprzedaży nieruchomości. Tak jest w przypadku, gdy od zakupienia nieruchomości minęło 5 lat. Ponadto nie musimy zgłaszać do urzędu skarbowego, że sprzedaż miała miejsce.

Organ podatkowy ma możliwość zakwestionować cenę nieruchomości, ustaloną przez strony. W przypadku, gdy cena ustalona odbiega o co najmniej 33% od tych rynkowych, zostanie powołany biegły, który określi właściwą cenę, a koszt takiej operacji poniesie sprzedający.

Oczywiście, jeśli mamy uzasadnienie obniżenia ceny mieszkania, nie poniesiemy konsekwencji. Podatek od nieruchomości dotyczy nie tylko budynków, ale również gruntów, z pominięciem gruntów rolnych i zadrzewionych.

Jeśli sprzedaż nieruchomości następuje przed okresem pięciu lat od momentu kupna działki (nie postawienia domu), podatnik zobowiązany jest do złożenia zeznania podatkowego i uiszczenia podatku dochodowego od sprzedaży, jeśli oczywiście nie przysługuje mu ulga mieszkaniowa.

Właściciel gruntu - osoba fizyczna - nie musi obliczać sam wysokości podatku, a jedynie obowiązuje go zgłoszenie faktu sprzedaży gruntu do odpowiedniego organu (wójt, prezydent miasta, burmistrz).

W 2014 roku stawka podatku od gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, wynosi 0,89 zł za 1 m kwadratowy powierzchni. W przypadku budynków mieszkalnych – 0,74 zł za 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej, natomiast 23,03 zł, jeśli budynek jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.