Podatek od wynajmu mieszkania

Podatek od wynajmu mieszkania

Jeżeli wynajmujesz mieszkanie, musisz się z tego wynajmuj rozliczyć. Jak płacić podatek od wynajmu mieszkania i która metoda jest najkorzystniejsza? Odpowiedzi na te pytania poniżej.

Za wynajem mieszkania możesz rozliczyć się w sposób dwojaki: poprzez podatek ryczałtowy oraz rozliczenie na zasadach ogólnych.

Podatek ryczałtowy

W roku 2010 wprowadzono jednolitą stawkę podatku ryczałtowego, który wynosi 8,5% przychodów. Stawka ta dotyczy najmu okazjonalnego, jak i pozostałych umów najmu prywatnego. Przychód to nic innego, jak otrzymany czynsz, który płaci najemca, a który został z nim wcześniej uzgodniony. Do przychodu nie zalicza się poniesionych przez najemcę wydatków związanych z  mieszkaniem, czyli opłat za wodę, gaz czy energię elektryczną (oczywiście jeśli w umowie najmu jest o tym zapis).  Jeżeli chodzi o kaucję, która jest często zabezpieczeniem dla właściciela przed uszkodzeniem mieszkania – nie jest ona opodatkowana, do momentu, w którym nie zostanie zatrzymana.

Wynajmujący musi pamiętać o tym, że za każdy miesiąc  wynajmu, powinien wystawić najemcy rachunek lub fakturę, np. wykorzystując program do faktur.

Podatek na zasadach ogólnych

Podatek można także rozliczać na zasadach ogólnych. Według skali podatkowej jest to 18 lub 32% dochodu. Ten rodzaj podatku jest opłacalny wtedy, gdy właściciel mieszkania zainwestuje w nie dużo, np. przeprowadzając gruntowny remont, wówczas wydatki te będzie mógł zaliczyć do dochodów.

Najem okazjonalny

Jest to forma najmu, która chroni właściciela przed nieuczciwym najemcą. Właściciel musi uzyskać od najemcy notarialne oświadczenie, w którym najemca zobowiązuje się wyprowadzić z wynajmowanego mieszkania w razie zerwania lub wygaśnięcia umowy i wskazuje inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać (właściciele tego mieszkania muszą wyrażać pisemną zgodę, że przyjmują najemcę). Taką umowę należy sporządzić pisemnie i dostarczyć w ciągu 14 dni do urzędu skarbowego.  Gdy lokator nie chce opuścić mieszkania, właściciel ma prawo wstąpienia na drogę sądową.