Rozbiórka domu – pozwolenie i podstawy prawne

Rozbiórka domu – pozwolenie i podstawy prawne

Właściciele gruntów często stają przed koniecznością wyburzenia jakiegoś zbędnego obiektu znajdującego się w obrębie działki. Aby nie narobić sobie kłopotów, warto poznać przepisy związane z rozbiórką.

Osoby, które noszą się z zamiarem wyburzenia jakiegoś budynku, często zadają sobie pytanie – czy aby wykonać tę czynność, potrzebne mi pozwolenie? Owszem, pozwolenie jest potrzebne, ale tylko w określonych przypadkach. Jeżeli obiekt, który chcemy wyburzyć, nie jest wpisany na listę zabytków ani nie jest objęty opieką konserwatorską, a także jest niższy niż 8 m oraz odległość do granicy działki jest większa niż połowa jego wysokości, pozwolenie nie jest potrzebne.

To jednak nie wszystko. Nawet jeśli okaże się, że na zburzenie obiektu nie musimy mieć zezwolenia, i tak będziemy musieli je zgłosić. Obowiązek zgłoszenia rozbiórki dotyczy wszystkich budynków, bez względu na to, czy jest to małe pomieszczenie gospodarcze, stodoła, altanka czy stary, nienadający się do użytkowania dom. Aby zgłosić rozbiórkę, należy udać się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta (jeżeli dane miasto ma prawa miasta powiatowego) i tam złożyć odpowiedni formularz. W przypadku, gdy od momentu zgłoszenia przez okres miesiąca nie otrzymamy od starostwa pisma sprzeciwiającego się rozbiórce, możemy ją wykonać. Niekiedy jednak możemy spotkać się z takim sprzeciwem, na przykład w sytuacji, gdy nasza rozbiórka mogłaby wpłynąć w negatywny sposób na istniejące stosunki wodne lub środowisko. Wtedy może zostać nałożony obowiązek pozyskania zezwolenia na rozbiórkę.

Jeśli chcemy starać się o pozwolenie na rozbiórkę, powinniśmy złożyć odpowiedni wniosek w starostwie, do którego dołączyć należy: zgodę od właściciela budynku, który ma podlegać rozbiórce, szkic umiejscowienia budynku, opis sposobu przeprowadzenia rozbiórki, opis sposobu, w jaki zamierzamy zapewnić bezpieczeństwo ludziom i mieniu.